Petra Nachtmanová - autorské stránky

NAKLADATELSTVÍ PETUNKY

Nakladatelství Petunky vzniklo 1. června 2017. Jde o autorské nakladatelství spisovatelky Petry Nachtmanové, která zde vydává všechny své tištěné a elektronické knihy.

 

Od roku 2021 se v tomto nakladatelství vydávají i knihy a e-knihy jiných autorů.

 

• Eva Brabcová

 

 

• Daniela Urblik

 

 

• Věra Kadlecová

 

 

 

NABÍDKY RUKOPISŮ

 

Nakladatelství Petunky může vydat i Váš rukopis! V současné době nabízíme zdarma vydání e-knihy. Máme zájem pouze o beletrii, nejlépe romantické a milostné příběhy, detektivky, společenské romány, fantasy.

 

V případě vydání knihy v elektronickém formátu získáte:

• padesát procent čistého výdělku (od ceny knihy se odečte marže distributora a DPH)

• obálku na e-knihu

• kniha bude dostupná u všech větších prodejců elektronických knih

• autorský honorář odesílán čtvrtletně

 

Pokud je Vám 18+, můžete posílat svůj rukopis k posouzení na email: info@petranachtmanova.cz

 

Odpovíme všem!

 
Pro nakupování povolte cookies a javascript

JOUDAweb - autorka © Taťána Kubátová, e-mail:obchod@tkweb.cz, web: www.jouda.tkweb.cz            Aktualizováno: 1. 4. 2024